Declaratia si angajamentul conducerii privind politica în domeniul calitatii

Declaratia si angajamentul conducerii privind politica în domeniul calitatii

Procesele desfasurate în cadrul S.C. GAT LOGISTIC S.R.L. urmaresc ca obiectiv principal atingerea si furnizarea calitatii cerute de clientii nostri.

S.C. GAT LOGISTIC S.R.L depinde de clientii sai fapt ce ne determina sa actionam în sensul întelegerii si anticiparii cerintelor clientilor pentru a le raspunde cu produse si servicii la nivelul asteptarilor. Cerintele clientilor sunt analizate pentru ca acestea sa se încadreze si sa corespunda cerintelor legale si a celor de reglementare.

Conducerea stabileste o viziune unitara de actiune prin politica referitoare la calitate si creeaza un mediu în care fiecare obiectiv sa poata fi atins prin implicarea tuturor angajatilor.

Rezultatele dorite în asigurarea calitatii produselor realizate si serviciilor furnizate sunt obtinute prin procese desfasurate pe baza obiectivelor care, fiecare în parte, sunt intercorelate si cuprinse în obiective generale masurabile si adecvate, în concordanta cu politica în domeniul calitatii.

Functionarea eficace si eficienta a Sistemului de management al calitatii este analizata de conducerea S.C. GAT LOGISTIC S.R.L. pe baza datelor si a informatiilor disponibile. În urma analizei sunt luate decizii care sa asigure managementul participativ pentru asigurarea si îmbunatatirea continua a nivelului de calitate furnizat clientilor nostri si respectarea cerintelor de mediu legale si ale partilor interesate.

Sistemul de management al calitatii urmareste sa demonstreze aptitudinea organizatiei noastre de a satisface continuu cerintele si asteptarile angajatilor, beneficiarilor, ale partilor interesate si ale reglementarile aplicabile. În acest scop performantele proceselor vor fi analizate periodic pentru asigurarea conformitatii acesteia cu cerintele legale si pentru a fi comunicate personalului organizatiei si partilor interesate.

Conducerea a identificat si înteles legaturile unor procese interdependente ca pe un sistem, contribuie la eficacitatea si eficienta întreprinderii în realizarea obiectivelor sale.

Conducerea S.C. GAT LOGISTIC S.R.L. se angajeaza sa asigure infrastructura, mediul de lucru adecvat si resursele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor în vederea atingerii politicii si obiectivelor calitatii si de mediu precum si mentinerea si îmbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de management integrat.